Tarihçesi

Kuruluş

Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanlığının talebi neticesinde 02 Mayıs 2001 yılında yapılan Merkez Danışma Kurulu toplantısında; olimpik spor dalları arasında olup da herhangi bir federasyonu kurulmamış Beyzbol ve Softbol Federasyonlarının kurulması 112 nolu kararla alınmış.

Beyzbol ve Softbol Federasyonu: – 2002

2- 04 Ekim 2002 tarih ve MDK-258 sayılı kararı ve 10 Ekim 2002 Devlet Bakanı Erdoğan Toprak’ın oluru ile Beyzbol Federasyonu Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bilek Güreşi, Bocce ve Bowling dallarının federasyon bünyesinden ayrılmasına, Beyzbol ve Softbol’un tek federasyonda birleştirilerek “Türkiye Beyzbol ve Softbol Federasyonu” olarak adının değiştirilmesine karar verilmiştir.

Korumalı Futbol ve Ragbi’nin eklenmesi – 2005

Merkez Danışma Kurulunun 24 Mart 2005 tarihli ve MDK-83 sayılı kararı, 31 Mart 2005 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in oluru ile Amerikan Futbolu ve Ragbi spor dallarını Beyzbol ve Softbol Federasyonu başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermesine kararı verilmiştir.

MDK Kararı için Tıklayın

Özerklik verilmesi – 2006

Merkez Danışma Kurulunun 24 Aralık 2005 tarihli yapmış olduğu toplantı neticesinde 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Beyzbol ve Softbol Federasyonunun idari ve mali yönden özerklik verilmesi uygun görülmüş, 04 Ocak 2006 tarih ve 7 sayılı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oluru ile 22 Ocak 2006 yayınlanan resmi gazete ile yürürlüğe girmiştir.

MDK Kararı için Tıklayın
Resmi Gazete için Tıklayın

Türkiye Beyzbol, softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu – 2007

Türkiye Beyzbol ve Softbol Federasyonunun ismi 19/10/2007 tarihli ve 233 sayılı Başbakanlık oluru ile Korumalı Futbol ve Ragbi dallarının Uluslararası Federasyonlarca mevcut federasyonun içinde faaliyet gösteren ancak isminde “Korumalı Futbol ve Ragbi” ifadelerinin yer almaması nedeniyle bu branşlarda uluslararası müsabakalara katılmalarına izin verilmemesi gerekçesiyle 27/6/2006 tarihli ve 26211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Beyzbol ve Softbol Federasyonu Ana Statüsünün adı “Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu” olarak değiştirilmiştir. Federasyonun ismi Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu olarak değiştirilmiştir.

MDK Kararı için Tıklayın
Resmi Gazete için Tıklayın

2011

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin 17 Mart 2010 tarihli ve 269/2010 sayılı yazısıyla IOC tarafından 2016 yılında yapılacak olan Olimpiyat Oyunları programında “Ragbi” spor dalına yer verildiği ve Türkiye’nin olimpiyatlara katılabilmesi için “Ragbi” spor dalının bağımsız bir federasyon olarak kurulması gerektiği bildirilmiştir. Söz konusu talep federasyonun 1 Aralık 2010 tarihli ve 661 sayılı yazısıyla da uygun bulunmuştur. Federasyon ve IOC tarafından teklif edilen isim değişikliği, Merkez Danışma Kurulu’nun 3 Şubat 2011 tarihli toplantısında değerlendirilmiş, kurul, anılan federasyonun isminin Türkiye Ragbi Federasyonu olarak değiştirilmesine “Beyzbol”, “Softbol” ve “Korumalı Futbol” spor dallarının da federasyon bünyesinde faaliyet göstermesini karar vermiştir. Nihai olarak Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonunun ismi, Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mart 2011 tarihli ve 37 sayılı Başbakanlık oluru ile Türkiye Ragbi Federasyonu olarak değiştirilmiştir, 14 Nisan 2011 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazete için Tıklayın

BAŞKANLAR – 2023

Kamil KEHALE 2002 – 2004
Tuncay BENDER 2005 – 2006
Soner YILMAZ 2006 – 2007
Kortan YURTSEVEN 2007 – 2008
Şahin KÖMÜRCÜ 2008 – 2017
Murat PAZAN 2017 – 2023
Nahit ŞAHİN 2023 (Halen Devam Ediyor)